Skip to main content

Kontrollansvarig PBL

För alla större byggnationer som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska det finnas en kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen (PBL).

Som byggherre är du ansvarig för att utse en eller flera kontrollansvariga för olika delar. Den kontrollansvariga måste vara certifierad vilket vi självklart är och därför kan vara till din hjälp.

Vad gör vi som kontrollansvarig?

Som kontrollansvarig hjälper vi bland annat till med att ta fram förslag till kontrollplan. Vi närvarar vid tekniska samråd, kontroller och besiktningar samt vid byggnadsnämndens besök.

Krav på en kontrollansvariga

Den kontrollansvariga bör inte ha andra uppgifter på byggarbetsplatsen enligt plan- och bygglagen. Personen ska dessutom ha en självständig ställning till den vars åtgärder den ska kontrollera. Därför ska personen inte vara anställd av eller arbeta inom samma företag, eller vara nära släkt.

Här kan vi spela en viktig roll som en utomstående aktör.

Kontakta oss

Är du i behov av en eller flera certifierade kontrollansvariga kontakta oss.

Våra tjänster

Ledarskapsroller

Att planera, organisera, stödja och kommunicera för att styra projektet och förbättra resultat. T.ex. Projektledare, byggledare,
projekteringsledare.

Rådgivning

Vi kan stötta med rådgivning för ditt projekt, stort som smått. Vi erbjuder rådgivning inom byggprocessen, byggteknik, bygglov, tidiga skede, struktur, teambuilding m.m.

Struktur

Struktur är av avgörande betydelse för att säkerställa att alla projekt är korrekt planerade, kontrollerade och genomförda på ett säkert och effektivt sätt. Vi erbjuder vår erfarenhet och kompetens för att skapa struktur i ditt projekt eller företag. Vi erbjuder även roller som projektplanerare, logistikplanering och datasamordning.

Workshop

Workshopen är ett fantastiskt verktyg för att skapa en sammansvetsad projektgrupp, sätta mål, säkra leveranser och ta vara på erfarenheterna som finns inom och uppstår i projektet. I projektens alla skeden.

Kontrollansvarig PBL

Vi erbjuder certifierad kontrollansvarig enligt PBL för alla nivåer av projekt.

Arbetsmiljösamordning

Arbetsmiljösamordning är ett viktigt verktyg för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi innehar kompetens och utbildning för att kunna åta oss roller som BAS-P eller BAS-U.