Skip to main content

Ledarskapsroller

Behöver du hjälp av någon som kan ta ansvar och leda i ditt byggprojekt? Låt oss ta en ledande roll som projektledare, byggledare eller projekteringsledare. I ledarskapsrollen hjälper vi dig att planera, organisera och kommunicera för att styra projektet och förbättra resultatet.

Vad gör vi i de olika rollerna?

Projekteringsledare – i denna roll strukturerar vi upp önskemål och krav för det kommande byggprojektet. Vi samordnar och sätter den fortsatta riktningen mot det gemensamma målet. Vi går från idé till färdiga ritningar och de nödvändiga bygghandlingarna som krävs för att projektet ska gå vidare till byggnation.

Byggledare – som byggledare är vi på plats på byggarbetsplatsen och avlastar dig som byggherre eller projektledare genom att vara entreprenörernas främsta kontakt. Vi har överblick över projektet och ser till att arbetet löper på enligt plan och att tider hålls. Vi löser problem när sådana uppstår.

Projektledare – i rollen som projektledare upphandlar vi entreprenörer och konsulter, ansvarar för ekonomi och följer upp ekonomiska- och kvalitetsmål. Vi har en överblick över hela byggprocessen och planerar det dagliga arbetet i samarbete med byggledaren.

Låt oss ta ledarrollen!

Har du ett byggprojekt som behöver ledas i någon form? Kontakta oss så diskuterar vi i vilken roll vi gör oss bäst för ditt projekt.

Våra tjänster

Ledarskapsroller

Att planera, organisera, stödja och kommunicera för att styra projektet och förbättra resultat. T.ex. Projektledare, byggledare,
projekteringsledare.

Rådgivning

Vi kan stötta med rådgivning för ditt projekt, stort som smått. Vi erbjuder rådgivning inom byggprocessen, byggteknik, bygglov, tidiga skede, struktur, teambuilding m.m.

Struktur

Struktur är av avgörande betydelse för att säkerställa att alla projekt är korrekt planerade, kontrollerade och genomförda på ett säkert och effektivt sätt. Vi erbjuder vår erfarenhet och kompetens för att skapa struktur i ditt projekt eller företag. Vi erbjuder även roller som projektplanerare, logistikplanering och datasamordning.

Workshop

Workshopen är ett fantastiskt verktyg för att skapa en sammansvetsad projektgrupp, sätta mål, säkra leveranser och ta vara på erfarenheterna som finns inom och uppstår i projektet. I projektens alla skeden.

Kontrollansvarig PBL

Vi erbjuder certifierad kontrollansvarig enligt PBL för alla nivåer av projekt.

Arbetsmiljösamordning

Arbetsmiljösamordning är ett viktigt verktyg för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi innehar kompetens och utbildning för att kunna åta oss roller som BAS-P eller BAS-U.