Skip to main content

Vilka är MoMy Management?

MY FRÖBERG
Projekteringsledare/Projektledare

Kreatören som hittar alternativa lösningar och aldrig fastnar. Ordning och reda sitter i ryggraden och drivkraften att ständigt effektivisera och förbättra allt från system till projekt. Att tidigt ha förståelse för helheten och vägen framåt för att genomföra och driva projektet i mål är en av Mys starka sidor.

MONICA CARLSTRÖM
Projektledare/ Projekteringsledare

Ledaren med stort engagemang som drivs av skapa team, definiera mål och hitta den bästa vägen fram. Att jobba tillsammans med tillit och en ärlig dialog är grunden i lyckade projekt. Monica har en stark drivkraft i sitt ledarskap och att göra rätt för varje projekt.

Våra tjänster

Ledarskapsroller

Att planera, organisera, stödja och kommunicera för att styra projektet och förbättra resultat. T.ex. Projektledare, byggledare,
projekteringsledare.

Rådgivning

Vi kan stötta med rådgivning för ditt projekt, stort som smått. Vi erbjuder rådgivning inom byggprocessen, byggteknik, bygglov, tidiga skede, struktur, teambuilding m.m.

Struktur

Struktur är av avgörande betydelse för att säkerställa att alla projekt är korrekt planerade, kontrollerade och genomförda på ett säkert och effektivt sätt. Vi erbjuder vår erfarenhet och kompetens för att skapa struktur i ditt projekt eller företag. Vi erbjuder även roller som projektplanerare, logistikplanering och datasamordning.

Workshop

Workshopen är ett fantastiskt verktyg för att skapa en sammansvetsad projektgrupp, sätta mål, säkra leveranser och ta vara på erfarenheterna som finns inom och uppstår i projektet. I projektens alla skeden.

Kontrollansvarig PBL

Vi erbjuder certifierad kontrollansvarig enligt PBL för alla nivåer av projekt.

Arbetsmiljösamordning

Arbetsmiljösamordning är ett viktigt verktyg för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi innehar kompetens och utbildning för att kunna åta oss roller som BAS-P eller BAS-U.