Skip to main content

Rådgivning

Alla byggen kräver både stor kunskap om byggprocessen och byggteknik. Mycket ska planeras och det är många beslut som ska fattas både före och under arbetets gång. Då kan det vara skönt att få bolla alla dessa frågor med någon annan.

Vad kan vi ge råd om?

Vi erbjuder rådgivning som en av våra tjänster, där du får ta del av vår kompetens. Vi tycker det är roligt att prata byggprojekt och stöttar dig i sakfrågor, vägval och din process framåt. Vi ger råd i stort som smått.

Vi erbjuder rådgivning inom exempelvis:

  • Tidig planering och idéer
  • Byggprocessen
  • Byggteknik
  • Bygglov
  • Struktur
  • Teambuilding

Boka rådgivning

Har du ett projekt du behöver råd kring? Tveka inte att kontakta oss så bokar vi en tid för rådgivning.

Våra tjänster

Ledarskapsroller

Att planera, organisera, stödja och kommunicera för att styra projektet och förbättra resultat. T.ex. Projektledare, byggledare,
projekteringsledare.

Rådgivning

Vi kan stötta med rådgivning för ditt projekt, stort som smått. Vi erbjuder rådgivning inom byggprocessen, byggteknik, bygglov, tidiga skede, struktur, teambuilding m.m.

Struktur

Struktur är av avgörande betydelse för att säkerställa att alla projekt är korrekt planerade, kontrollerade och genomförda på ett säkert och effektivt sätt. Vi erbjuder vår erfarenhet och kompetens för att skapa struktur i ditt projekt eller företag. Vi erbjuder även roller som projektplanerare, logistikplanering och datasamordning.

Workshop

Workshopen är ett fantastiskt verktyg för att skapa en sammansvetsad projektgrupp, sätta mål, säkra leveranser och ta vara på erfarenheterna som finns inom och uppstår i projektet. I projektens alla skeden.

Kontrollansvarig PBL

Vi erbjuder certifierad kontrollansvarig enligt PBL för alla nivåer av projekt.

Arbetsmiljösamordning

Arbetsmiljösamordning är ett viktigt verktyg för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi innehar kompetens och utbildning för att kunna åta oss roller som BAS-P eller BAS-U.