Skip to main content

Struktur

Få saker är så avgörande för ett lyckat byggprojekt som struktur. Allt ska planeras, kontrolleras och genomföras på ett korrekt, säkert och effektivt sätt. Följderna av en bristande struktur kan bli dyra i form av exempelvis förseningar.

Vår roll

Vi bidrar gärna med vår kompetens och förser er med struktur så att allt löper enligt plan. Det kan vara i form av projekt- och logistikplanering eller datasamordning. I det arbetet agerar vi stödfunktion men kan också ta en mer ledande roll.

Mer om ledarskapsroller.

Vi hjälper till både från start, men hjälper också dig som kanske upptäckt under resans gång att strukturen saknats och byggprojektet nu kört fast.

Kontakta oss

Behöver du hjälp att strukturera ditt projekt? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig få ordning och reda.

Våra tjänster

Ledarskapsroller

Att planera, organisera, stödja och kommunicera för att styra projektet och förbättra resultat. T.ex. Projektledare, byggledare,
projekteringsledare.

Rådgivning

Vi kan stötta med rådgivning för ditt projekt, stort som smått. Vi erbjuder rådgivning inom byggprocessen, byggteknik, bygglov, tidiga skede, struktur, teambuilding m.m.

Struktur

Struktur är av avgörande betydelse för att säkerställa att alla projekt är korrekt planerade, kontrollerade och genomförda på ett säkert och effektivt sätt. Vi erbjuder vår erfarenhet och kompetens för att skapa struktur i ditt projekt eller företag. Vi erbjuder även roller som projektplanerare, logistikplanering och datasamordning.

Workshop

Workshopen är ett fantastiskt verktyg för att skapa en sammansvetsad projektgrupp, sätta mål, säkra leveranser och ta vara på erfarenheterna som finns inom och uppstår i projektet. I projektens alla skeden.

Kontrollansvarig PBL

Vi erbjuder certifierad kontrollansvarig enligt PBL för alla nivåer av projekt.

Arbetsmiljösamordning

Arbetsmiljösamordning är ett viktigt verktyg för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi innehar kompetens och utbildning för att kunna åta oss roller som BAS-P eller BAS-U.