Skip to main content

Workshop

Att genomföra workshopar inom bygg hör inte till vanligheterna. Men vi ser en stor potential i denna metod.

Workshop som arbetsmetod kan användas för en rad olika syften så som att:

  • Skapa förutsättningar innan projektet startar.
  • Sätta mål.
  • Säkra leveranser.
  • Planering.
  • Uppföljning av erfarenheter och lärdomar.
  • Målavstämningar.

Målet med våra workshopar

När vi är klara med vår workshop ska du gå därifrån med en tydlig bild som du delar med övriga deltagare. Vi dokumenterar så klart också resultaten från workshopen.

Workshopar är också ett utmärkt sätt att skapa en sammansvetsad projektgrupp, där du och alla andra kan bidra med förslag och idéer.

Boka en workshop

Intresserad av att genomföra en workshop med oss? Tveka inte att kontakta oss så diskuterar vi hur er workshop kan se ut.

Våra tjänster

Ledarskapsroller

Att planera, organisera, stödja och kommunicera för att styra projektet och förbättra resultat. T.ex. Projektledare, byggledare,
projekteringsledare.

Rådgivning

Vi kan stötta med rådgivning för ditt projekt, stort som smått. Vi erbjuder rådgivning inom byggprocessen, byggteknik, bygglov, tidiga skede, struktur, teambuilding m.m.

Struktur

Struktur är av avgörande betydelse för att säkerställa att alla projekt är korrekt planerade, kontrollerade och genomförda på ett säkert och effektivt sätt. Vi erbjuder vår erfarenhet och kompetens för att skapa struktur i ditt projekt eller företag. Vi erbjuder även roller som projektplanerare, logistikplanering och datasamordning.

Workshop

Workshopen är ett fantastiskt verktyg för att skapa en sammansvetsad projektgrupp, sätta mål, säkra leveranser och ta vara på erfarenheterna som finns inom och uppstår i projektet. I projektens alla skeden.

Kontrollansvarig PBL

Vi erbjuder certifierad kontrollansvarig enligt PBL för alla nivåer av projekt.

Arbetsmiljösamordning

Arbetsmiljösamordning är ett viktigt verktyg för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi innehar kompetens och utbildning för att kunna åta oss roller som BAS-P eller BAS-U.