Skip to main content

Arbetsmiljösamordning

En säker, trygg och hälsosam arbetsmiljö är en viktig aspekt för ett framgångsrikt byggprojekt.

Det är också ett krav på dig som byggherre att se till att det finns en fungerande arbetsmiljö, och att utse en arbetsmiljösamordnare. Det är du skyldig enligt arbetsmiljölagen.

Här kan vi på MoMy Management hjälpa dig genom att anta rollen som arbetsmiljösamordnare.

Vad är BAS-P och BAS-U?

Du behöver utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, så kallad BAS-P. Samt en samordnare för utförandet av arbetet, BAS-U.

Det kan vara en och samma person eller två olika, oavsett vilket behov du har kan vi hjälpa dig med båda.

Vad gör vi som arbetsmiljösamordnare?

Som BAS-P hjälper vi dig i projektets inledning och ser till att arbetsmiljö tas med i alla aspekter och med alla aktörer under projektets planering. Som BAS-U kontrollerar vi att arbetet genomförs efter den arbetsmiljöplan som tagits fram. Exempelvis genom besiktningar, skyddsronder med mera.

Kontakta oss

Vi innehar kompetens och utbildning för att kunna åta oss rollen som BAS-P eller BAS-U. Välkommen att kontakta oss!

Våra tjänster

Ledarskapsroller

Att planera, organisera, stödja och kommunicera för att styra projektet och förbättra resultat. T.ex. Projektledare, byggledare,
projekteringsledare.

Rådgivning

Vi kan stötta med rådgivning för ditt projekt, stort som smått. Vi erbjuder rådgivning inom byggprocessen, byggteknik, bygglov, tidiga skede, struktur, teambuilding m.m.

Struktur

Struktur är av avgörande betydelse för att säkerställa att alla projekt är korrekt planerade, kontrollerade och genomförda på ett säkert och effektivt sätt. Vi erbjuder vår erfarenhet och kompetens för att skapa struktur i ditt projekt eller företag. Vi erbjuder även roller som projektplanerare, logistikplanering och datasamordning.

Workshop

Workshopen är ett fantastiskt verktyg för att skapa en sammansvetsad projektgrupp, sätta mål, säkra leveranser och ta vara på erfarenheterna som finns inom och uppstår i projektet. I projektens alla skeden.

Kontrollansvarig PBL

Vi erbjuder certifierad kontrollansvarig enligt PBL för alla nivåer av projekt.

Arbetsmiljösamordning

Arbetsmiljösamordning är ett viktigt verktyg för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi innehar kompetens och utbildning för att kunna åta oss roller som BAS-P eller BAS-U.